Hitta revisorer online blir populärare och populärare

Revisor online

Det kan finnas många anledningar till varför man behöver en revisor. Kanske behöver du hjälp med din budget eller med att deklarera. Yrket har genom åren blivit mer och mer populärt och det har blivit mer populärt att anlita en revisor för att man behöver hjälp med sin ekonomi. Yrket började bli populärt i Sverige på 1800-talet och det spreds sedan och finns kvar än idag. I den här artikeln kommer du kunna läsa om olika sätt man har hittat revisorer på genom åren.

Hur man hittade en revisor på 1800-talet

Yrket revisor började växa fram i Sverige på senare delen av 1800-talet när det ju inte fanns internet och det skulle dröja många år innan det skulle komma. Hur hittade man då revisorer på den tiden? Behövde man ens revisorer på den tiden? Den första svenska revisionsföreningen kom år 1899 och det var på grund av framfarten i England som detta tog fart även i Sverige. Dock gick värvningen trögt och det var inte många som ville vara med i föreningen.

Behövde man vara utbildad för att utföra revisorns jobb?

Under 1800-talet fanns det inga regler om att man skulle vara utbildad till revisor för att få lov att göra revisorns jobb. Man kunde sköta detta själv eller be en granne om hjälp om man själv inte visste vad man gjorde. Det var alltså inte ett yrke på den tiden som det är idag. Man hade ingen bokföring eller ekonomi på samma sätt då som man har idag. Bankerna började inte tillkomma förrän slutet på 1800-talet. Innan dess förvarade man pengarna i hemmet.

Hur man hittade en revisor på 1900-talet

När vi hade kommit in i detta århundrade skedde plötsligt en stor händelse, inte minst för Sverige och de resterande grannländerna. Nu började man auktorisera revisorer runt om i Skandinavien. Auktorisera är ett annat ord för att legitimera/utbilda. Detta gjorde att man nu hörde talas om allt fler revisorer. På den tiden hade man också telefonkataloger vilket gjorde att alla revisorer som sökte kunder publicerade sina telefonnummer och adresser så att eventuella kunder kunde ringa dem. De annonserade också ut annonser i tidningen.

Hur man hittar en revisor i nutid

I dagens samhälle har vi internet vilket gör att man nu kan hitta revisorer på nätet. Ett alternativ kan vara Ageras detta företaget hjälper dig att hitta just din revisor. I dagens internetvärld behöver man inte längre gå till något kontor med sina saker för att beställa tid till en revisor. Du kan få hjälp direkt över nätet i stället. Just det alternativet är väldigt bra för de som är äldre och kanske behöver hjälp med att hålla ordning på sin ekonomi.

Att anlita en revisor över nätet har blivit mer och mer populärt just eftersom man lättare får hjälp. Man behöver inte längre ringa för att boka en tid utan man kan bara gå in på nätet och få hjälp med att hitta en revisor eller en rådgivare online som sedan kommer att hjälpa dig med det du undrar över för din ekonomi.