Jernrosen

Nu är jag klar med Iron Rose for Norway’s hemsida. Gå gärna in och titta på den och läs mer om projektet. Det är min vän Tobbe som är initiativtagare till detta fina projekt som ska utmynna i ett monument till minne av offren på Utøya. Smeder över hela världen har inbjudits att smida rosor till monumentet och idag har de fått in över 800 rosor från 25 länder.

Hemsidan har jag gjort utifrån en skiss från Anton, grafisk designer. Vi har fört en dialog för att hitta en design som motsvarar hans vision. I portfolion ligger bilder på alla rosor där det också går att sortera rosorna efter land.